Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС THLASPIETEA ROTUNDIFOLII BR.-BL. 1948

Союз Papavero-Thymion pulcherrimi Pop 1968

Rumici scutati-Rhodioletum roseae Malinovskiy et Krichfalushiy 2002

Діагностичні види: Rhodiola rosea, Rumex scutatus.

Умови місцезростань: закріплені або рухомі осипища карбонатних порід субальпійського поясу в межах висот 1700—1750 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Свидовець).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8120). Вони є рідкісними в Українських Карпатах, діагностичний вид синтаксону Rhodiola rosea занесений до Червоної книги України. Високим ступенем константності відзначаються занесений до Європейського Червоного списку східно-південнокарпатський ендем Primula poloninensis, а також інші ендемічні види — Festuca carpatica, Thymus pulcherrimus і Сarduus kerneri. 

Література: Чорней І.І. Асоціація Rumici scutati-Rhodioletum roseae Malinovskiy et Krichfalushiy 2002. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 427.

.