Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС THLASPIETEA ROTUNDIFOLII BR.-BL. 1948

Союз Salicion incanae Aichinger 1933

Tussilago-Calamagrostietum pseudophragmites Pawłowski et Walas 1949 сorr. Malinovskiy et Krichfalushiy 2000

Synonyms: Tussilaginetо-pseudophragmitetum Pawłowski et Walas 1949.

Діагностичні види: Calamagrostis pseudophragmites, Tussilago farfara.

Умови місцезростань: вологі осипища і щебенисті алювіальні відклади на берегах гірських річок і потоків у межах висот 900—1400 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Чивчинські й Гринявські гори, Чорногора, Ґорґани).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Чорней І.І. Асоціація Tussilago-Calamagrostietum pseudophragmites Pawłowski et Walas 1949 сorr. Malinovskiy et Krichfalushiy 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 426.

.