Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС RUPPIETEA MARITIMAE J. TX. EX DEN HARTOG ET SEGAL 1964

Союз Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema et al. 1943

Ruppietum maritimae Beguinot 1941

Synonyms: Ruppietum maritimae Hocquette 1927; Ruppietum maritimae Iversen 1934.

Діагностичні види: Ruppia maritima.

Умови місцезростань: акумулятивно-ерозійна зона солонуватоводних евтрофних водойм на ділянках з товщею води 50—120 (150) см, лужною реакцією середовища, мулистими донними відкладами і помірним протягом періоду вегетації коливанням рівня води. У лиманах, морських затоках, солонуватоводних водоймах передгирлових геокомплексів гирлових частин річок і надморських кіс.

Поширення в Україні: приморські райони — зазвичай, Передкарпаття — спорадично.

Синсозологічний статус: з високим ступенем константності у складі угруповань трапляється Zostera marina (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ ЄЕС (№ 1130, 1150, 1160).

.