Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС RUPPIETEA MARITIMAE J. TX. EX DEN HARTOG ET SEGAL 1964

Synonyms: Ruppietea J. Tx. 1960 (art. 2b, 8); Eleocharitetea parvulae Segal 1965 (art. 3b); Eleocharitetea parvulae Segal 1968 (art. 3b); Rielletea helicophyllae Cirujano et al. 1993 (syntax. syn.). 

Діагностичні види: Ruppia maritima.

Угруповання солонуватоводних евтрофних водойм, поширені в приморських лагунах, акумулятивно-ерозійній зоні лиманів на глибині до 100—150 см, з мулистими донними відкладами та значним поверхневим і помірним протягом року коливаннями рівня води.

.