Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС ASPLENIETEA TRICHOMANIS (BR.-BL. IN MEIER ET BR.-BL. 1934) OBERD. 1977

Союз Cymbalario-Asplenion Segal 1969

Asplenietum rutaе-murariae-trichomanis Kuhn 1993

Synonyms: Asplenietum rutaе-murariae-trichomanis Tx. 1937 (art. 33).

Діагностичні види: Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes.

Умови місцезростань: сухі карбонатні відслонення гірських і рівнинних територій.

Поширення в Україні: Карпати, Поділля, Гірський Крим.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8210). 

Література: Пашкевич Н.А., Дідух Я.П. Асоціація Asplenietum rutaе-murariae-trichomanis Kuhn 1993. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 420.

.