Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Zannichellion pedicellatae Schaminée, Lanjouw et Schipper ех Passarge 1996

Potameto-Zannichellietum pedicellatae Soó 1944

Діагностичні види: Stuckenia pectinata, Zannichellia palustris ssр. pedicellata.

Умови місцезростань: мілководдя солонуватоводних водойм зі слаболужною і лужною реакцією середовища, помірним поверхневим та незначним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—50 (100) см, мулистопіщаними донними відкладами зі значною домішкою черепашкового матеріалу. На мілководдях лиманів, морських заток, у водоймах надморських кіс.

Поширення в Україні: приморські райони Степу — спорадично, передгірський пояс Криму — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.