Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Zannichellion pedicellatae Schaminée, Lanjouw et Schipper ех Passarge 1996

Synonyms: Zannichellion pedunculatae Segal 1963 (art. 1); Zannichellion palustris Passarge 1978 (art. 2b); Zannichellion pedicellatae Schaminée et al. 1990 (art. 2b); Zannichellion pedicellatae Schipper et al. 1995 (art. 5).

Діагностичні види: Zannichellia palustris ssр. pedicellata.

Угруповання евтрофних слабозасолених непроточних водойм з мулистопіщаними і мулистими донними відкладами, значним поверхневим і помірним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води.

.