Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE BR.-BL. ЕТ ТХ. EX OBERD. 1957

Союз Convallario majalis-Quercion roboris Shevchyk et Solomakha in Shevchyk, Solomakha et Voityuk 1996

Melico nutantis-Quercetum roboris Shevchyk et Solomakha in Shevchyk, Solomakha et Voityuk 1996

Synonyms: Asaro europei-Betuletum Shevchyk et Solomakha in Shevchyk et al. 1996 (syntax. syn.); Convallario majalis-Quercetum roboris Shevchyk et Solomakha in Shevchyk et al. 1996 (art. 37); Clinopodio vulgare-Quercetum roboris I. Solomakha et al. 1996 (syntax. syn.); Convallario-Pinetum Baуrak 1997 (syntax. syn.); Pteridio-Pinetum Bayrak 1997 (syntax. syn.); Galio tinctori-Quercetum roboris Goncharenko 2003 (art. 3o, 5); Rubo saxatili-Pinetum Vorobyov 2003 p. p. (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Betonica officinalis, Betula pendula, Brachypodium sylvaticum, Convallaria majalis, Euonymus verrucosa, Frangula alnus, Galium verum, Geranium sanguineum, Hieracium umbellatum, Melica nutans, Platanthera bifolia, Poa nemoralis, Populus tremula.

Умови місцезростань: ділянки міжгорбкових знижень терас річок на підзолистих легкосупіщаних ґрунтах.

Поширення в Україні: лісостепова зона (переважно Придніпров’я).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9190). Одним із діагностичних видів асоціації є Platanthera bifolia, занесена до Червоної книги України. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Melico nutantis-Quercetum roboris Shevchyk et Solomakha in Shevchyk, Solomakha et Voityuk 1996 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 370.

.