Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE BR.-BL. ЕТ ТХ. EX OBERD. 1957

Союз Convallario majalis-Quercion roboris Shevchyk et Solomakha in Shevchyk, Solomakha et Voityuk 1996

Діагностичні види: Acer platanoides, Carex digitata, Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Melica nutans, Peucedanum оreoselinum, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Sorbus aucuparia.

Ацидофільні флористично бідні дубові ліси на оглеєних підзолистих ґрунтах других терас річкових долин. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Союз Convallario majalis-Quercion roboris Shevchyk et Solomakha in Shevchyk, Solomakha et Voityuk 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 370.

.