Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE BR.-BL. ЕТ ТХ. EX OBERD. 1957

Союз Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tx. in Tx. 1954

Calamagrostio villosae-Fagetum Mikyška 1972

Діагностичні види: Blechnum spicant, Homogyne alpina, Picea abies.

Умови місцезростань: кислі кам’янисті бурі лісові ґрунти cхилів крутістю 30—35° верхньої частини нижнього лісового поясу (900—1100 м над р. м.).

Поширення в Україні: Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9110). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Calamagrostio villosae-Fagetum Mikyška 1972. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 369.

.