Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE BR.-BL. ЕТ ТХ. EX OBERD. 1957

Союз Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tx. in Tx. 1954

Synonyms: Deschampsio-Fagion Soó 1962 (syntax. syn.); Ilici-Fagion Br.-Bl. 1967 (syntax. syn.); Eu-Luzulo-Fagion sylvaticae Passarge 1968 (art. 34b); Eu-Myrtillo-Fagion sylvaticae Passarge 1968 (art. 34b); Maianthemo-Fagion sylvaticae Passarge 1968 (syntax. syn.); Melampyro-Fagion sylvaticae Passarge 1968 (syntax. syn.); Molinio-Fagion sylvaticae Passarge 1968 (syntax. syn.); Myrtillo-Fagion sylvaticae Passarge 1968 (art. 34); Vaccinio myrtilli-Fagion sylvaticae Passarge 1968 (syntax. syn.); Fagion moesiacum P. Fukarek 1969 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Huperzia selago, Luzula luzuloides, L. pilosa, L. sylvatica, Lycopodium annotinum, Polypodium vulgare, Prenanthes purpurea, Vaccinium myrtillus.

Aцидофільні європейські букові ліси. На території України угруповання союзу поширені лише у Карпатах. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Союз Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tx. in Tx. 1954. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 368.

.