Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Chrysanthemo rotundifolii-Piceion (Krajina 1933) Březina et Hadač in Hadač 1962

Athyrio alpestris-Piceetum Hartmann in Hartmann et Jahn 1967

Діагностичні види: Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Cicerbita alpina, Cirsium waldsteinii, Doronicum austriacum, Ranunculus platanifolius, Stellaria nemorum, Veratrum lobelianum. 

Умови місцезростань: ділянки на верхній межі лісу з дуже вологим кліматом і частими туманами.

Поширення в Україні: Карпати (Ґорґани, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9410). 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Athyrio alpestris-Piceetum Hartmann in Hartmann et Jahn 1967. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 346-347.

.