Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Chrysanthemo rotundifolii-Piceion (Krajina 1933) Březina et Hadač in Hadač 1962

Synonyms: Athyrio alpestris-Piceion excelsae Sýkora 1971 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Adenostyles alliariae, Doronicum austriacum, Gentiana asclepiadea, Gymnocarpium dryopteris, Lonicera nigra, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Soldanella hungarica auct.

Багатовидові ялинові ліси на багатих ґрунтах у горах Центральної і Північної Європи. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Союз Chrysanthemo rotundifolii-Piceion (Krajina 1933) Březina et Hadač in Hadač 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 346.

.