Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Adonido vernalis-Stipion tirsae Didukh in Didukh et Mucina 2014

Adonido vernalis-Stipetum tirsae Didukh et Mucina 2014 nom. rejic. propos. (art. 31)

Synonyms: Adonido-Stipetum tirsae Didukh 1983 (art. 2b, 5).

Діагностичні види: Achillea nobilis, Adonis vernalis, Bromopsis cappadocica, Cerastium biebersteinii, Elytrigia trichophora, Filipendula vulgaris, Helianthemum stevenii, Paeonia tenuifolia, Stipa tirsa, Teucrium polium, Thymus roegneri, Th. tauricus.

Умови місцезростань: степові ділянки на невисоких яйлах.

Поширення в Україні: східна частина Гірського Криму.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6210). Діагностичні види — Adonis vernalis, Stipa tirsa, Paeonia tenuifolia — занесені до Червоної книги України. 

Література: Винокуров Д.С. Асоціація Adonido vernalis-Stipetum tirsae Didukh et Mucina 2014 nom. rejic. propos. (art. 31). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 264.

.