Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Adonido vernalis-Stipion tirsae Didukh in Didukh et Mucina 2014

Synonyms: Adonido vernalis-Stipion tirsae Didukh 1983 (art. 2b, 5).

Діагностичні види: Adonis vernalis, Cerastium biebersteinii, Elytrigia trichophora, Paeonia tenuifolia, Phlomis pungens, Poa angustifolia, Stipa tirsa, Trinia glauca.

Лучно-степові угруповання, поширені на невисоких яйлах (700—1000 м над р. м.) східної частини Гірського Криму. 

Література: Винокуров Д.С. Союз Adonido vernalis-Stipion tirsae Didukh in Didukh et Mucina 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 263.

.