Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. MÜLLER 1962

Союз Trifolion medii T. Müller 1962

Vicietum sylvaticae Oberd. et T. Müller in T. Müller 1962

Synonyms: Vicietum sylvaticae Oberd. et T. Müller in T. Müller 1961 (art. 2b); Vicietum sylvatico-dumetorum Oberd. et T. Müller in T. Müller (1961 nom. inval.) 1962 nom. mut. auct. (art. 29).

Діагностичні види: Brachypodium sylvaticum, Campanula trachelium, Lapsana communis, Stachys sylvatica, Vicia dumetorum, V. sepium, V. sylvatica.

Умови місцезростань: затінені мезофільні узлісся грабових лісів із сірими лісовими ґрунтами.

Поширення в Україні: Правобережний Лісостеп (Західне і Центральне Поділля, Придністров’я, Товтровий кряж) — спорадично; Правобережне Полісся — дуже рідко.

Синсозологічний статус: рідкісне угруповання. 

Література: Якушенко Д.М. Асоціація Vicietum sylvaticae Oberd. et T. Müller in T. Müller 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 244.

.