Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. MÜLLER 1962

Союз Trifolion medii T. Müller 1962

Synonyms: Trifolion medii T. Müller 1961 (art. 2b); Knautio arvensis-Agrimonion eupatoriae Julve 1993 (art. 5).

Діагностичні види: Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Campanula bononiensis, C. rotundifolia, Carex hirta, Galium album, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Plantago lanceolata, Senecio jacobaea, Taraxacum officinale agg., Torilis japonica, Trifolium medium, Veronica chamaedrys, Vicia sepium.

Мезофільні мезотрофні, достатньо базифільні, часто нітрифіковані угруповання, динамічно та едафічно пов’язані з широколистими лісами порядку Fagetalia sylvaticae. 

Література: Якушенко Д.М. Союз Trifolion medii T. Müller 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 242-243.

.