Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС CALLUNO-ULICETEA BR.-BL. ET TX. EX KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Euphorbio-Callunion Schubert ex Passarge 1964

Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris Schubert ex Passarge 1964

Synonyms: Cladonio sylvaticae-Callunetum vulgaris Krieger 1937 (art. 31); non Cladonio sylvaticae-Callunetum vulgaris Juraszek 1927); Arctostaphylo-Callunetum Tx. et Preising 1940; Antherico-Callunetum Stöcker in Schubert 1960 (syntax. syn.); Deschampsio-Callunetum sensu Tx. 1968 non Zlatník 1925; Genisto pilosae-Avenelletum flexuosae Vozárová 1986 (syntax. syn.); Carici humilis-Callunetum Ambrozek et Chytrý 1990 (syntax. syn.); Agrostio vinealis-Genistetum pilosae Ambrozek et Chytrý 1990 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Calluna vulgaris, Cladonia uncialis, Jasione montana, Pilosella officinarum, Polytrichum piliferum, Rumex acetosella.

Умови місцезростань: кислі, бідні на поживні речовини, малопотужні ґрунти, що формуються на піщаних відкладах або твердих силікатних гірських породах, зокрема гранітах, гнейсах або пісковиках.

Поширення в Україні: Полісся.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 4030). 

Література: Куземко А.А., Якушенко Д.М., Чорней І.І. Асоціація Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris Schubert ex Passarge 1964. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 236.

.