Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС CALLUNO-ULICETEA BR.-BL. ET TX. EX KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Euphorbio-Callunion Schubert ex Passarge 1964

Synonyms: Euphorbio-Callunion Schubert 1960 (art. 2b); Callunion vulgaris Borza 1963 (phantom); Cladonio-Callunion Passarge 1964 (art. 3b); Callunion vulgaris Borza et Boşcaiu 1965 (art. 2b); Callunion vulgaris Pop et al. 1969 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Calluna vulgaris, Cladonia uncialis, Jasione montana, Pilosella officinarum, Polytrichum piliferum, Rumex acetosella.

Угруповання рівнинних сухих вересових пустищ на кислих, бідних на поживні речовини ґрунтах у континентальних регіонах помірної зони Європи. 

Література: Куземко А.А., Якушенко Д.М., Чорней І.І. Союз Euphorbio-Callunion Schubert ex Passarge 1964. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 236.

.