Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959

Ranunculetum fluitantis Imchenetzky 1926

Synonims: Ranunculetum fluitantis Allorge 1921 (art. 2b, nom. nud.); Batrachietum fluitantis Allorge 1922; Ranunculetum fluitantis (Allorge 1922) Koch 1926; Sparganio emersi-Ranunculetum fluitantis Jouanne 1927.

Діагностичні види: Batrachium fluitans.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й мезотрофні водойми зі значною течією, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 50—100 см, слабокислою або нейтральною реакцією середовища, піщаними, мулисто-піщаними і піщано-щебенистими донними відкладами. У гирлах річок та меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — дуже рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону знаходиться на південно-східній межі ареалу та занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3260).

.