Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959

Synonims: Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 (art. 30, mut. illeg.); Callitricho-Batrachion Den Hartog et Segal 1964 (art. 25, 29c).

Діагностичні види:Batrachium aquatile, B. fluitans, Myriophyllum alterniflorum.

Угруповання занурених укорінених, з листками, що плавають на поверхні води макрофітів проточних водойм з коливанням рівня води протягом вегетації, мулистими, піщаними і мулисто-щебенистими донними відкладами. 

.