Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Sphagno-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978

Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis (Waren 1926) Dierssen 1982

Діагностичні види: Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Sphagnum teres.

Умови місцезростань: мезоевтрофні, рідше — евтрофні болота.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140). У складі ценозів трапляються види, занесені до Червоної книги України: Carex chordorrhiza, Dactylorhiza incarnata, Hammarbya paludosa і Salix lapponum.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.