Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Sphagno-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978

Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1944

Діагностичні види: Carex cinerea, C. echinata, C. rostrata, Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Sphagnum fallax, S. riparium, S. squarrosum.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й мезотрофні осоково-сфагнові, осоково-бобівниково-сфагнові болота на піщанистих пониженнях, перезволожених притерасних ділянках гірських потоків і річок, у депресивних елементах рельєфу гірських лук від нижнього лісового до альпійського поясу.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Карпати (Ґорґани, Чорногора).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140).

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.