Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Sphagno-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978

Sphagno recurvi-Caricetum rostratae Steffen 1931

Synonyms: Sphagno-Caricetum rostratae Steffen 1931 em. Dierssen 1978 (1982).

Діагностичні види: Carex rostrata, Sphagnum fallax, S. magellanicum, S. riparium, S. squarrosum.

Умови місцезростань: плави льодовикових озер, постлімнеальні осоковосфагнові перехідні болота.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Ґорґани, Чивчино-Гринявські гори), Полісся, північно-західна частина Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140). Трапляються види, занесені до Червоної книги України: Dactylorhiza incarnata, Hammarbya paludosa, Oxycoccus microcarpus.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.