Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937

Союз Sphagno-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978

Carici canescentis-Agrostietum caninae Tx. 1937

Synonyms: Carici curtae-Agrostietum caninae Tx. 1937 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Agrostis canina, A. stolonifera, Carex cinerea, C. echinata.

Умови місцезростань: кислі заболочені осокові луки річкових долин і низинних торфовищ Полісся. В Українських Карпатах — перезволожені улоговини й гірські торфовища від нижнього до верхнього лісового поясу, часто — антропогенно порушені екотопи гірських лук після інтенсивного викошування чи випасання на торф’янистих ґрунтах.

Поширення в Україні: Карпати, Полісся, Лісостеп.

Синсозологічний статус: не має.

Література: Фельбаба-Клушина Л.М., Коніщук В.В. КЛАС SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE TX. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. - С. 184-198.

.