Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС HYLOCOMIЕTEA SPLENDENTIS GILLET EX MARSTALLER 1992

Союз Pleurozion schreberi von Krusenstjerna 1945

Pleurozietum schreberi Wiśniewski 1930

Synonyms: Ptilio crista-castrensis-Hylocomietum splendentis von Krusenstjerna 1945 (syntax.
syn.).


Діагностичні види: Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis.
Умови місцезростань: соснові ліси на супіщаних і піщаних ґрунтах в ацидофільних геліосціофітних ксеромезофітних умовах, рідше — дубово-соснові ліси, а також сосняки зеленомохові та злаково-різнотравні угруповання.
Поширення в Україні: Лісостеп — зазвичай. Імовірне поширення в хвойних і мішаних лісах всією територією, включно і з гірськими масивами.
Синсозологічний статус: не має.

.