Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС HYLOCOMIЕTEA SPLENDENTIS GILLET EX MARSTALLER 1992

Союз Pleurozion schreberi von Krusenstjerna 1945

Synonyms: Hylocomion splendentis Vadam 1983 (syntax. syn.).


Діагностичні види: Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Hypnum jutlandicum, Pleurozium schreberi, Polytrichastrum alpinum, P. formosum, Pseudoscleropodium purum.


Ацидофільні епігейні бріоугруповання піщаних і супіщаних ґрунтів.

.