Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС PSORETEA DECIPIENTIS MATTICK EX FOLLMANN 1974

Союз Aloino bifrontis-Crossidion crassinervis Ros et Guerra ex Marstaller 2006

Pterygoneuretum subsessilis Brullo et al. 1991

Діагностичні види: Pterygoneurum subsessile.
Умови місцезростань: еродовані ґрунти, лесові відслонення та чорноземні ґрунти у степових ценозах.
Поширення в Україні: Лісостеп (частіше Лівобережний) — спорадично. Ймовірне поширення в Степу, а також на різних ґрунтових відслоненнях у межах всієї України.
Синсозологічний статус: не має.

.