Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС PSORETEA DECIPIENTIS MATTICK EX FOLLMANN 1974

Synonyms: Barbuletea unguiculatae Mohan 1978 (syntax. syn.).


Діагностичні види: Barbula unguiculata, Bryum dichotomum, B. ruderale, Dіdуmodon fallax, Riccia sorocarpa.


Базифільні бріо- і ліхеноугруповання на важких глинистих й суглинистих, а також карбонатних ґрунтах природних та антропогенізованих місцезростань.

.