Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina 1993

Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972

Synonyms: Circaeetum lutetianae Kaiser 1926 (art. 3d); Galio aparines-Impatientetum noli-tangere (Passarge 1967) Tx. in R. Tx. et Brun Hool 1975 (art. 29c); Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Passarge ex Hilbig 1972 (art. 29c); Campanulo rapunculoidis-Brachypodietum sylvatici Mucina ex Jarolímek et al. 1997.


Діагностичні види: Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere, Festuca gigantea, Melandrium dioicum, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Urtica dioica.
Умови місцезростань: затінені узлісся, галявини, узбіччя доріг серед мезофітних широколистих лісів.
Поширення в Україні: західні регіони (переважно в нижньому лісовому поясі Карпат і Передкарпаття) — спорадично.
Синсозологічний статус: не має.

.