Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС GALIO-URTICETEA PASSARGE EX KOPECKÝ 1969

Союз Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina 1993

Synonyms: Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs 1974 prov. (art. 3b).


Діагностичні види: Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere, Festuca gigantea, Melandrium dioicum, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Urtica dioica.


Нітрофільні високотравні угруповання затінених лісових галявин, мезофільних узлісь і порубів на глинистих ґрунтах рівнинних і передгірських районів Середньої Європи.

.