Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Caucalidion Tx. ex von Rochow 1951

Ornithogalo pontici-Vicietum dasycarpae Solomakha 1990

Діагностичні види: Aegilops cylindrica, Alyssum hirsutum, Ornithogalum ponticum, Vicia varia.
Умови місцезростань: агрофітоценози зернових культур на чорноземах на важких глинах, дерново-карбонатних і бурих гірсько-лісових щебенистих ґрунтах.
Поширення в Україні: Передгірський Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.