Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Caucalidion Tx. ex von Rochow 1951

Synonyms: Secalinion Br-Bl. 1931 (art. 2b, 3f); Secalinion Libbert 1933 (art. 2b, 3f); Secalinion medioeuropaeum Tx. 1937 (art. 3f); Triticion sativae Klika in Klika et Novák 1941 (art. 2b, 3f); Eu-Secalinion (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936) Sissingh in Westhoff et al. 1946 (art. 3f); Triticion Oberd. 1949 (art. 2b); Caucalidion lappulae eurosibiricum Tx. 1950 (art. 2b); Caucalidion lappulae Tx. 1950 (art. 41b); Caucalidion platycarpi von Rochow 1951; Secalinion orientalis Slavnić 1951 (art. 3f, 34a); Caucalidion Tx. ex Oberd. 1957 (art. 2b); Eu-Secalinion Sissingh et Tideman 1960 (orig. form) (art. 34b); Centaurion cyani Lakušić 1962 (art. 2b); Linarion spuriae Sissingh in Doing 1963 (2b); Sherardion arvensis Kropáč et Hejný in Kropáč 1978 (syntax. syn.); Camelinion microcarpae Ries 1991 (art. 2b); Centaurion cyani Redžić 2007 (art. 3b, 31).


Діагностичні види: Anagallis foemina, Bifora radians, Euphorbia falcata, Galium tricornutum, Mercurialis annua, Myagrum perfoliatum, Nigella arvensis, Vicia pannonica.

Агрофітоценози зернових культур на чорноземах південних, темно-каштанових солонцюватих, дерново-карбонатних і бурих гірсько-лісових щебенистих ґрунтах.

.