Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Oxalidion europaeae Passarge 1978

Echinochloo cruris-galli-Chenopodietum polyspermi Tx. 1937

Synonyms: Panico-Chenopodietum polyspermi (Br.-Bl. 1921) Tx. 1937; Chenopodium polyspermi et Persicaria maculata comm. Malcuit 1929 (art. 2b); Chenopodio-Oxalidetum strictae Sissingh 1942 (syntax. syn.); Oxalido-Chenopodietum polyspermi Sissingh in Westhoff et al. 1946; Oxalido-Chenopodietum polyspermi medioeuropaeum Tx. 1950 (art. 34); Rorippo sylvestris-Chenopodietum polyspermi Köhler 1962 (syntax. syn.); Stachyetum palustris hibiscetosum trioni Gamor et al. 1985 (art. 3b, 5); Hibisci trioni-Chenopodietum polyspermi Solomakha in Solomakha et al. 1992 (art. 3b).


Діагностичні види: Chenopodium album, Ch. polyspermum, Echinochloa crusgalli, Setaria glauca, Tripleurospermum inodorum, Veronica persica, Xanthoxalis stricta.
Умови місцезростань: городи, просапні культури, виноградники на важких глинистих, буроземно-підзолистих ґрунтах. Можуть розвиватися як у горах, так і на низовинних алювіальних ділянках.
Поширення в Україні: Карпати (верхів’я р. Дністер), Закарпаття.
Синсозологічний статус: не має.

.