Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Oxalidion europaeae Passarge 1978

Synonyms: Spergulo-Oxalidion Görs in Oberd. et al. 1967 (art. 2b); Oxalidion fontanae Passarge 1978 (art. 45).


Діагностичні види: Chenopodium album agg., Ch. polyspermum, Sonchus asper, Stellaria media agg., Xanthoxalis stricta.


Угруповання просапних культур, виноградників, покинутих ділянок на важких ґрунтах.

.