Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Lactucion tataricae Rudakov in Mirkin et al. 1985

Lactucetum tataricae Rudakov in Mirkin et al. 1985

Діагностичні види: Lactuca tatarica.
Умови місцезростань: агрофітоценози просапних культур, садів, попередників рису (люцерни) на чорноземах південних, солонцюватих, темно-каштанових ґрунтах, за підвищеного засолення ґрунтів.
Поширення в Україні: Степовий Крим, Причорномор’я.
Синсозологічний статус: не має.

.