Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Lactucion tataricae Rudakov in Mirkin et al. 1985

Діагностичні види: Lactuca tatarica.


Агрофітоценози просапних культур, садів, попередників рису (люцерни) на чорноземах південних солонцюватих, темно-каштанових ґрунтах степової зони Східної Європи.

.