Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч7 Заплавні і заболочені чагарники

Ч7.4. Зарості аморфи кущової / False indigo-bush communities

EUNIS: F9.35 Riparian stands of invasive shrubs / Прибережні угруповання інвазивних чагарників.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: F1.11 Шелюжники з домінуванням Salix acutifolіa, S. repens agg.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Salicetea purpureae Moor 1958, Salicetalia purpureae Moor 1958, Rubo caesii-Amorphion fruticosae Shevchyk et V. Solomakha in Shevchyk et al. 1996.

Характерні види: вищі судинні рослиниAmorpha fruticosa, Euphorbia virgultosa, Frangula alnus, Galium aparine, Galium boreale, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Petasites spurius, Rubus caesius, Ulmus glabra. Всього характерних видів – 10, порогове значення – 3.

Структура: домінант чагарникового ярусуAmorpha fruticosa; домінанти травʼяного ярусуAgrostis stolonifera, Carex acutiformis, Carex praecox, Elytrigia repens, Glechoma hederacea, Lysimachia nummularia, Petasites spurius, Poa pratensis, Rubus caesius.

Екологічна характеристика. Біотоп об’єднує заплавні чагарникові угруповання, поширені на дернових легкосупіщаних глеюватих ґрунтах заплави у комплексі з мулувато-болотними ґрунтами, що підтоплюються під час весняних повеней. Найчастіше зустрічаються на підвищених прируслових ділянках з близьким заляганням ґрунтових вод, рідше – в прибережній смузі річок, на островах, по берегах лиманів, озер в умовах надмірного зволоження. Представлені невеликими подовженими ділянками (смугами). Займають досить великі площі (до кількох десятків гектарів). Їх масове поширення пов'язане з насадженнями 1930-х рр., а також з екологічною пластичністю адвентивного виду аморфи кущової (Amorpha fruticosa) північноамериканського походження. Найчастіше аморфники є першою фазою заростання лучних ценозів. Однак, завдяки широкій екологічній амплітуді, цей біотоп може займати різні типи місцезростань – від прибережних на рівні вода/суша до піднесених гряд, де формує угруповання з видами-псаммофітами.

Поширення: в Європі – Континентальний біогеографічний регіон; в Україні – Східноєвропейська лісова (рідко), Східноєвропейська лісостепова, Понтична степова провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: А.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги Українине виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені.

Загрози: немає

Менеджмент: контроль за поширення аморфи на прилеглі ділянки.

Автор: Л.М. Борсукевич

 

 

.