Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч7 Заплавні і заболочені чагарники

Ч7.3 Заболочені чагарники / Fen scrubs

EUNIS: F9.2 Willow carr and fen scrub / Чагарникові болота.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: G1.114 Вербові зарості стоячих вод.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Franguletea Doing ex Westhoff in Westhoff et DenHeld 1969, Salicetalia auritae Doing 1962, Salicion cinereae T. Müller et Görs ex Passarge 1961.

Характерні види: вищі судинні рослиниBetula humilis, Calystegia sepium, Frangula alnus, Galium palustre, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Rubus caesius, Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra, S. rosmarinifolia, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Urtica dioica. Всього характерних видів – 16, порогове значення – 5.

Структура: домінанти чагарникового ярусуBetula humilis, Rubus caesius, Salix cinerea, домінанти травʼяного ярусуCarex acuta, C. acutiformis, Galium palustre, Urtica dioica.

Екологічна характеристика. Біотоп включає чагарникові угруповання, що ростуть уздовж заболочених берегів озер, водотоків, стариць та формуються під впливом близькості ґрунтових вод і підвищеної трофності середовища в умовах заплавного режиму. Інколи угруповання приурочені до понижених перезволожених депресій та заболочених позазаплавних ділянок. Біотоп формується на перезволожених торф’янисто-болотних, лучно-болотних та мулувато-болотних ґрунтах. Ґрунтові води знаходяться на рівні землі, або вода стоїть на поверхні. В залежності від рівня зволоження виділяються варіанти з гідрофільними та гігро-мезофільними видами. Перші в еколого-ценотичних рядах межують з повітряно-водними біотопами. Другі – формуються при заростанні вологих, переважно, осокових лук. 

Поширення: в Європі – Альпійський, Атлантичний, Бореальний, Континетальний, Паннонський, Степовий біогеографічні регіони; в Україні – Альпійсько-Карпатська, Паннонська, Понтична степова, Східноєвропейська лісова, Східноєвропейська лісостепова, Центральноєвропейська широколистянолісова провінції; на півдні – в заплавах великих річок.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниDactylorhiza fuchsii, Hydrocotyle vulgaris, Succisella inflexa; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені

Загрози: зміна гідрологічного режиму (меліорація, будівництво дамб, зниження рівня ґрунтових вод).

Менеджмент: підтримання природного рівня ґрунтових вод, збереження природного току річок, з формуванням меандрів та заплав.

Автор: Л.М. Борсукевич

.