Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Ч. ЧАГАРНИКОВІ ТА ЧАГАРНИЧКОВІ БІОТОПИ

Ч7 Заплавні і заболочені чагарники

Ч7.1 Вербові чагарникові зарості піщаних і суглинкових берегів / Willow scrub of loamy and sandy river banks

EUNIS: F9.12 Lowland and collinar riverine willow scrub / Рівнинні та низькогірні прирічкові вербові чагарники.

Резолюція 4 Бернської конвенції: F9.1 Riverine scrub / Прирічкові чагарники.

Додаток І Оселищної Директиви:

UkrBiotop: G1.115 Вербові зарості на заплавах річок.

Зелена книга України: –

Синтаксономія: Salicetea purpureae Moor 1958, Salicetalia purpureae Moor 1958, Salicion triandrae T. Müller et Görs 1958.

Характерні види: вищі судинні рослиниCalystegia sepium, Humulus lupulus, Phalaris arundinacea, Salix triandra, S. purpurea, S. viminalis, S. vinogradovii, Silene baccifer, Urtica dioica. Всього характерних видів – 9, порогове значення – 3.

Структура: домінанти деревного ярусу – Salix triandra, S. fragilis, S. purpurea, S. viminalis; домінанти трав’яного ярусу – Agrostis stolonifera, Galium aparine, Urtica dioica.

Екологічна характеристика. Угруповання поширені в заплавах річок на низьких мулистих берегах. Витримують часте і тривале затоплювання. Одним з основних факторів їх розвитку є значне щорічне відкладення седименту, яке відбувається внаслідок весняних повеней. Оселища формуються на багатих на алювіальні відклади, мулувато-болотних або піщано-мулистих ґрунтах, переважно по берегах рівнинних річок до 450 м над р. м. В залежності від конфігурації берега трапляються варіанти з домінуванням видів різних екологічних груп – гідрофільних, або гігро-мезофільних. В останньому випадку співдомінантом може виступати Rubus caesius. 

Поширення: в Європі – Альпійський, Бореальний, Континентальний, Паннонський, Середземноморський, Степовий, Чорноморський біогеографічні регіони; в Україні – спорадично по всій території, частіше на півночі на заході.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниEpipactis helleborine, Iris sibirica; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені

Загрози: зміна гідрологічного режиму (меліорація, будівництво дамб, зниження рівня ґрунтових вод), розчистка берегів, вирубування прибережної смуги та експансія інвазивних видів рослин. Більшість ділянок, зайнятих біотопом, перебувають в зоні активної дії осушувальної системи, їх угруповання мають в тій чи іншій мірі порушену природну структуру, є фрагментованими та вторинними і, як наслідок, у складі трав’яного покриву підвищена участь адвентивних видів.

Менеджмент: підтримання цілістності біотопів; підтримання природного току річок, з формуванням меандрів та заплав.

Автор: Л.М. Борсукевич

.