Український геоботанічний сайт

Коломійчук Віталій Петрович

Кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.05. – «ботаніка» (№ диплому – ДК № 016325).
Заступник директора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.

Коломійчук Віталій Петрович

Закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «біологія і хімія» (1996).

Дисертацію захистив в 2002 р. у Cпеціалізованій вченій раді при Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (Тема дисертації: «Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша»).

У 2009-2012 рр. навчався у докторантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України з відривом від виробництва (Тема дисертації: «Структура, динаміка та охорона фіторізноманітності узбережних екосистем Азовського моря»).

Місце роботи. ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Польові геоботанічні дослідження: Приазов’я, Присивашшя, Північно-Західне Причорномор’я, Придунав’я, Нижній Дон, Західне Передкавказзя, Східна Болгарія.

Участь у наукових і природоохоронних проектах. Приймав участь у розробці Проектів організації території 3 природних заповідників України (Дніпровсько-Орільський, Древлянський, Єланецький степ), 9 національних природних парків (Азово-Сиваський, Деснянсько-Старогутський, Джарилгацький, Голосівський, Кармелюкове Поділля, Олешківські піски, Приазовський та ін.), 6 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

Наукові інтереси. Класифікація та динаміка степової, галофітної та літоральної рослинності, менеджмент рослинного світу, охорона рослинного покриву.

Публікації. Автор близько 200 наукових та навчально-методичних публікацій, включаючи 1 одноосібну монографію, 7 монографій у співавторстві та 11 навчально-методичних праць. Приймав участь у підготовці «Червоної книги України» (2009), «Червоної книги Приазовського регіону» (2012).

Monographs:

Andrienko T.L., Arap R.Ya., Vorontsov D.P., Kolomiychuk V.P. Phytodiversity of national natural parks of Ukraine. Kyiv: Naukovy svit, 2003. – 143 pp. [Ukr].

Onishchenko V.A., Kolomiychuk V.P., Oliyar G.I. et al. IPA characteristic on the territory of Ukraine. Kyiv: Aristey, 2008. – 44 pp. [Ukr].

Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko V.A. (editor) / Onyshchenko V.A., Kolomiychuk V.P., Chorney I.I. [et al.]. – Kyiv: Alterpress, 2017. – 375 p.

Articles:

Коломійчук В.П., Мележик О.В. Синтаксономія рослинності зсувних берегів Азовського моря // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. – 2014. – №1. – С. 173-182.

Сhytrý M., Hennekens S.M., Jiménez-Alfaro B., … Kolomiychuk V. et al. European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots // Applied Vegetation Scienсe. – 2016. – vol. 19, issue 1. – P. 1-20.

Kolomiychuk V., Vynokurov D. Syntaxonomy of the Festuco-Brometea class vegetation of the Azov sea coastal zone // Hasquetia. – 2016. – Vol. 15, №2. – P. 79-104.

Публікації

Монографії

 1. Біотопи степової зони України / Ред. академік НАН України Я.П. Дідух. – Київ – Чернівці: ДрукАРТ. - 2020. - 392с. PDF (22.50 MB)
 2. Гаврусевич А.М. Діброви Українських Карпат і суміжних територій, їх стан та особливості відновлення / А.М. Гаврусевич, Р.І. Бродович, Ю.Д. Кацуляк, Р.М. Яцик, О.І. Голубчак // Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010. – 159 с.

Статті

 1. Давидова А.О., Давидов Д.А., Пархоменко М.О. ПОПЕРЕДНІ ДАНІ ПРО ПСАМОФІТНУ РОСЛИННІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ДВОРІЧАНСЬКИЙ» (ХАРКІВСЬКА ОБЛ.) ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ // Природничий альманах. Сер. : Біологічні науки. - 2021. - Вип. 31. - С. 23-34. PDF (1.15 MB)
 2. Коломійчук В.П., Баранський О.Р. РОСЛИННІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЗАЛІССЯ»: ПЕРШЕ НАБЛИЖЕННЯ // Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: зб. наукових праць з нагоди вшанування памяті видатного фітосозолога, д-ра біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938–2016 рр.). — вип. 5. - 2021. - С. 9-18. PDF (172.73 KB)
 3. Сіра О.Є. (2020). Історія досліджень лучно-степової флори та рослинності Середньоруської підпровінції Лісостепу України. Чорноморськ. бот. ж., 16 (4): 312–322.   Повний текст
 4. Коломійчук В., Баранський О. Флора та рослинність Ірпінського лісу // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - БІОЛОГІЯ. 4(83)/2020. - С. 49-55. PDF (388.27 KB)
 5. Давидова А.О. Синтаксономія рослинності національного природного парку «Джарилгацький». Клас Festucetea Vaginatae // Біологія та екологія : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава, 2019. - Т. 5, № 1. - С. 34-43. PDF (200.54 KB)
 6. Коломійчук В. П. Синтаксономія та флора деревної та чагарникової рослинності берегової зони Азовського моря // В кн.:Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 10-23. PDF (8.39 MB)
 7. Marceno C., Guarino R., Loidi J., Herrera M., Isermann M., Knollová I., Tichý L., Rossen T., Acosta A.T.R., Patrick Ú.F., Iakushenko D., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Kącki Z., Keizer-Sedláková I., Kolomiychuk V., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Chytrý M. Classification of European and Mediterranean coastal dune vegetation. Applied Vegetation Scienсe, 2018, 21(1): 1–27.
 8. Коломійчук В.П., Літвинська С.А. 2017. Деревна рослинність берегової зони Азовського моря. У зб.: Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні. Київ.: Талком, с. 26–34.
 9. Kolomiychuk V., Vynokurov D. Syntaxonomy of the Festuco-Brometea class vegetation of the Azov sea coastal zone // Hacquetia. - 2016. - 15 (2). - P. 79-104. PDF (2.00 MB)
 10. Коломійчук В.П., Мацюра О.В. ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ ОСТРОВА МАРТИНЯЧОГО (АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) // Біологічний вісник МДПУ. - 2016. - Том 6, №2. - С. 14-21. PDF (498.04 KB)
 11. Лисенко Г. М., Коломійчук В. П. Заповідні степи: абсолютно заповідний режим чи управління степовими // Екологічні науки. - Випуск 1 (8), 2015. - С. 166-174.   Повний текст
 12. Коломійчук В.П. ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 105-110. (для загрузки див. Воробйов)
 13. Коломійчук В.П. Синтаксономія рослинності зсувних берегів Азовського моря. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки., 2014, 1: 173–182. PDF (8.13 MB)
 14. Коломійчук В.П., Винокуров Д.С. Попередній продромус степової рослинності класу Festuco-Brometea БЗАМ на території України та Росії. В сб.: Приоритеты научной ценности особо охраняемых природных территорий Полесья: мат-лы междунар. научно-парктич. семинара (20 февраля 2014 г., г. Чернигов). Чернигов, 2014, с. 41–44. PDF (2.30 MB)
 15. Коломійчук В.П., Волох А.М. Зміни рослинного покриву півострову Бірючий (Азово-Сиваський НПП) під впливом диких копитних // Екологічні науки. - 2014. - №5. - С. 74-83.   Повний текст
 16. Коломійчук В.П., Волох А.М. Зміни рослинного покриву півострову Бірючий (Азово-Сиваський НПП) під впливом диких копитних // Екологічні науки. - 2014. - 5. -С. 74-83.   Повний текст
 17. КОЛОМІЙЧУК В.П. СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ БЕРДЯНСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТА ЇЇ ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.) // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 104. - С. 11-17. PDF (275.38 KB)
 18. Коломійчук В.П., Щербаков Д.В., Малаков П.В. КОВИЛОВІ СТЕПИ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ // Біологічний вісник МДПУ. - 2011. - Том 1, №1. - С. 24-29. PDF (292.43 KB)
 19. Лисенко Г.М., Коломійчук В.П., Шаповал В.В. Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Бердянського полігону (Запорізька обл.) та їх положення в екологічному континуумі Причорноморських (Понтичних) степів // Чорноморський ботанічний журнал – том 6, №3 (2010). - С. 338-351.   Повний текст
 20. Давидов Д.А. Лісова рослинність долини річки Коломак та прилеглих плакорних територій / Д.А. Давидов // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія Біологічні науки. – 2009. – Вип. 24, № 4 (1). – С. 73–77. PDF (2.24 MB)
 21. Коломійчук В. П. Орнітогенні зміни рослинності островів Азовського моря / В. П. Коломійчук, Р. П. Іванов // Вісник Одеського національного університету. сер. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 16. – С. 99–103.
 22. Григора І.М., Якубенко Б.Є. Високотравні болотні та лучно-болотисті угруповання Лісостепу України // Аграрна наука і освіта. – 2001. – 2, № 1 – 2. – С. 11 – 21.
 23. Коломийчук В.П. Флора і рослинність островів Бердянської затоки // Уч. записки ТНУ. Серия “Биология”. – 14, №1. – 2001. – С. 105-108.
 24. Коломійчук В.П.Флора і рослинність островів Обитічної затоки // Укр. ботан. журн. – 2000. – 57, №2. – С. 134-141.   Повний текст
 25. Коломійчук В.П. Флористичне та ценотичне різноманіття островів Молочного лиману (Запорізька обл.) // Питання біоіндікації та екології. – Запоріжжя: Вид-во ЗДУ, 2000. – 5, №2. – С. 88-97.
 26. Андрієнко Т.Л., Коломійчук В.П. Флористичні та фітоценотичні дослідження Сивашу та ботанічні питання його менеджмент-плану // Современное состояние Сиваша. – Киев: Wetlands International–AEME, 2000. - C. 18-26.
 27. Коломійчук В. П. Сучасний стан рослинного покриву Сиваських островів Чурюк, Куюк-Тук і Верблюдка // Заповідна справа в Україні. – 1999. – Т. 5., №2 – С. 6-8. PDF (970.38 KB)
 28. Коломійчук В.П. Рослинність островів Молочного лиману (Запорізька обл.) // Актуальні питання ботаніки та екології. - Ніжин, 1999. - С. 37-38.
 29. Гамор Ф. Д. Класифікація видів та угруповань сегетальної рослинності Закарпаття / Ф. Д. Гамор // Укр. ботан журн. – 1987. – Т. 44, № 5 – С. 36–43.   Повний текст

Автореферати та дисертації

 1. Ємельянова С.М. Вища водна та болотна рослинність долини р. Південний Буг (синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона): дис...канд. біол. наук. - Київ 2015. PDF (4.39 MB)
 2. Коломійчук В. П. Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / В.П. Коломійчук ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. — К., 2002. — 20 с. PDF (327.15 KB)
.