Український геоботанічний сайт

Абдулоєва Оксана Сафараліївна

Кандидат біологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», вул.Володимирська 64/13, м.Київ, 01601

Абдулоєва Оксана Сафараліївна

Місце роботи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», вул.Володимирська 64/13, м.Київ, 01601. http://biology.univ.kiev.ua/

Посада

Доцент кафедри екології та зоології

Місце роботи за сумісництвом

Національний природний парк «Пирятинський», Червоноармійська вул., 14, м.Пирятин, 37000, Полтавська обл, http://www.npp-p.org.ua/. Посада - науковий співробітник наукового відділу.

Професійний досвід

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.05 – ботаніка. Тема дисертації: Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав’янистої рослинності Західного Лісостепу України (автореферат і дисертація у науковій бібліотеці ім.Максимовича - http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=947291 ).

Польові геоботанічні дослідження: національний природний парк «Подільські Товтри», НПП «Пирятинський», НПП «Кременецькі гори».

Навчальні дисципліни для студентів університету: Екологія рослин, Фітоценологія, Рослинність України, Ландшафтна екологія, Фіторесурсознавство, Ботаніка. Навчальні та експедиційні практики для студентів.

Участь у наукових і природоохоронних проектах

Керівник 3 природоохоронних громадських проектів та 1 наукового:

 1. “Prevention of water basins pollution due to storing up of common reed in Prymorsko-Stepovy Ecocorridor (Ukraine)”, природоохоронний. 2007. Грант Посольства Королівства Нідерландів в Україні.
 2. “Розробка системи екологічного аналізу для оцінки загроз біорізноманіттю від інвазійних рослин на природно-заповідних територіях України”, науковий. 2008. Грант Президента для молодих вчених, Фонд фундаментальних досліджень в Україні.
 3. “Preservation of Floodplain Landscapes within the National Nature Park “Pyryatynsky”, Dnipro River Basin, Ukraine” , природоохоронний. 2013-2014. Грант міжнародного фонду The Rufford Foundation (Rufford Small Grants for Nature Conservation). http://www.rufford.org/projects/oksana_abduloieva
 4. “Implementation of the measures to restore and manage natural habitats in the national nature park “Pyriatynskyi” (Central Ukraine)” , природоохоронний. 2016-2017. Грант міжнародного фонду The Rufford Foundation (Rufford Small Grants for Nature Conservation). http://www.rufford.org/projects/oksana_abduloieva_0

Наукові інтереси

Рослинність – класифікація, екологічний і просторовий розподіл. Степова рослинність. Habitats. ГІС- та Remote Sensing-картування та ГІС-аналіз. Data analysis.

Публікації

Всього наукових публікацій – 25, навчальних видань для студентів – 9.

Контакти: oksana_abduloievauniv.kiev.ua. https://www.researchgate.net: Oksana Abduloieva

Публікації

Монографії

 1. Природа національного природного парку "Пирятинський" / Абдулоєва О.С., Данько К.Ю., Проценко Ю.В., Подобайло А.В. - К.: Талком, 2017. - 179 с. DJVU (13.65 MB)
 2. Абдулоєва О.С., Блінкова О.І. Фіторесурсознавство. Електронний навчальний посібник. Рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 3. Абдулоєва О.С., Соломаха В.А. Фітоценологія. Навчальний посібник. - Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с. PDF (13.76 MB)

Статті

 1. Абдулоєва О.С., Голубцов О.Г. Розподіл рослинності та видової фіторізноманітності у ландшафтах Національного природного парку "Пирятинський" (Україна) // Заповідна справа. – №. 1(21) - 2015. – С. 10-19. PDF (4.92 MB)
 2. Абдулоєва О., Карпенко Н. Поширеність фітоінвазій у рослинному покриві національного природного парку «Пирятинський». // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2015.- Випуск 69. - С. 191–201.   Повний текст
 3. Abduloieva O.S., Podobaylo A.V. Harvesting of common reed in the national nature park “Pyriatynskyi” (Ukraine): capacity and opportunities for nature protected area management. // Чорноморський ботанічний журнал. – 2014. - 10 (4): 527-539. PDF (649.24 KB)
 4. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Обгрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні // Чорномор. ботан. журн. – 2012. – 8, 3. – С.252-257. PDF (137.24 KB)
 5. Абдулоєва О.С., Шевчик В.Л., Карпенко Н.І. Інвазійні чужинні види вищих рослин у рослинних угрупованнях Канівського природного заповідника. // Заповідна справа в Україні. – 2009. – 15, вип. 2. – С. 31-36. PDF (3.36 MB)
 6. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Трапляння чужинних інвазійних рослин в синтаксонах рослинності України. // Чорномор. ботан. журн. – 2009. – Т.5, №2. – С.189-198.   Повний текст
 7. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І., Сенчило О.О. Обгрунтування “чорного списку” загрозливих для біорізноманіття інвазійних видів рослин України. // Вісник Київськ. нац. ун-ту. Сер. Біологія. – К., 2008. – Вип. 52-53. – С. 108-110. PDF (367.38 KB)
 8. Абдулоєва О.С. Виділення синузій у трав’янистих фітоценозах за екобіоморфним складом. // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер. Біол. науки. – 2004. – № 1. – С. 13-19. DJVU (61.15 KB)
 9. Абдулоєва О.С. До синтаксономії ксерофітної трав’янистої рослинності Західного Лісостепу (Придністровське Поділля, Товтровий кряж, Кременецькі гори). // Укр. фітосоціолог. зб. Сер. А. – 2002. – Вип.1 (18). – С. 124-144.
 10. Абдулоєва О.С. Новий синтаксон Sempervivo-Stipetum capillatae лучних степів Товтрового кряжу . // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2001. – № 1 (12). – C. 3-7.
 11. Абдулоєва О.С. Аналіз стану ценопопуляцій видів роду Stipa L. на території Придністровського Поділля та Товтрового кряжу. // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. Біологія. – 2001. – №. 10. – C. 5-10.
 12. Абдулоєва О.С., Дідух Я.П. Лучно-степова рослинність еродованих схилів Придністров’я (національний природний парк «Подільські Товтри») в аспекті її охорони. // Укр.фітоцен.зб. Сер. А. – К., 1999. – Вип.3(14). – С.10-36.

Автореферати та дисертації

 1. Абдулоєва О. С. Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав'янистої рослинності Західного Лісостепу (Україна): дисертація канд. біол. наук: 03.00.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.
.