Український геоботанічний сайт

Бази даних

UV-8

Власник Рифф Любов Едуардівна
Установа Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр
Адреса для листування
E-mail ryffljub@ukr.net
Загальна кількість описів, шт. Більше 1500
З них комп’ютеризовано, шт. 120
Формат Turboveg
Тип(и)/Клас(и) рослинності Asplenietea trichomanis, Thlaspietea rotundifolii, Onosmato polyphyllae-Ptilostemonetea, Thero-Brachypodietea, Koelerio-Corynephoretea та ін.
Регіон Гірський Крим
Роки 1995 -2013
Кількість опублікованих описів, шт. 224
Перелік публікацій інших авторів, описи з яких уведені до бази даних
Наявність легенд – автор опису, дата, адміністративно-територіальна, ландшафтна прив’язка тощо так
Наявність інформації про площу опису так
Площа описів 1-100 м2
Представленість криптогамних рослин ні
Номенклатура Черепанов, 1995
Режим доступу до описів: Тип В
Чи зареєстрована база даних у GIVD або інших міжнародних базах даних
Коментарі
.