Український геоботанічний сайт

Бази даних

UV-6

Власник Козир Микола Станіславович
Установа Інститут еволюційної екології НАН України
Адреса для листування м. Київ, вул.Лебедєва, 37, 03143
E-mail geobot2@ukr.net
Загальна кількість описів, шт. 1500
З них комп’ютеризовано, шт. 1500
Формат Excel, Turboveg
Тип(и)/Клас(и) рослинності Лучна, лісова Molinio-Arrhenatheretea, Phragmito-Magno-Caricetea, Koelerio-Corynephoretea, Carpino-Fagetea, Quercetea roboris, Alnetea glutinosae, Lemnetea
Регіон Чернігівська, Сумська, Київська обл., м. Київ,
Роки 2005-2019
Кількість опублікованих описів, шт.
Перелік публікацій інших авторів, описи з яких уведені до бази даних
Наявність легенд – автор опису, дата, адміністративно-територіальна, ландшафтна прив’язка тощо так
Наявність інформації про площу опису так
Площа описів 100-625 м2
Представленість криптогамних рослин
Номенклатура
Режим доступу до описів: Тип В
Чи зареєстрована база даних у GIVD або інших міжнародних базах даних
Коментарі
.