Український геоботанічний сайт

Бази даних

UV-3

Власник Куземко Анна Аркадіївна
Установа Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України
Адреса для листування вул. Київська, 12а, Умань, 20300
E-mail anya_meadow@mail.ru
Загальна кількість описів, шт. 3198
З них комп’ютеризовано, шт. 3198
Формат Turboveg
Тип(и)/Клас(и) рослинності Трав’яна рослинність / класи Molinio-Arrhenatheretea, Koelerio-Corynephoretea, Festuco-Brometea, Phragmito-Magnocaricetea, Calluno-Ulicetea, Parvo-Caricetea, Festuco-Puccinellietea)
Регіон Лісова та лісостепова зони рівнинної частини України (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Луганська, Чернівецька, Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська обл.)
Роки 1932-2013
Кількість опублікованих описів, шт. близько 1100
Перелік публікацій інших авторів, описи з яких уведені до бази даних 1. Гомля Л. М. Рослинність долини річки Хорол / Людмила Миколаївна Гомля // Укр. фітоцен. зб. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — Сер. А, вип. 1(22). — 187 с.
2. Зоз І. Г. До стратиграфії Хорольських торфовищ / І. Г. Зоз // Геоботан. зб. — К., 1937. — № 11. — С. 135–154.
3. Зоз І. Г. Хорольські болота / І. Г. Зоз // Геоботан. зб. — К., 1938. — № 2. — С. 111–166.
4. Коротченко І. А. Синтаксономія степової рослинності крайнього півдня Правобережного Лісостепу України / І.А. Коротченко, Ю.І. Мала, Т.В. Фіцайло // Наукові записки НАУКМА. — 2009. — Т. 93. Біологія та екологія. — С. 54–69.
5. Балашев Л. С. Растительность долины р. Сновь и ее народнохозяйственное значение: дис. канд. биол. наук / Балашев Лев Сергеевич. — К., 1965.
6. Кузярін О. Т. Заплавна рослинність басейну верхів'я Західного Бугу: еколого–ценотична структура, динамічні тенденції, охорона: дис. …канд. біол.наук: 03.00.05. / Кузярін Олександр Тимофійович. — К., 2008. — 565 с.
7. Сипайлова Л. М. Пойменные луга левобережного Полесья УССР, пути их улучшения и рационального использования: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.05 / Сипайлова Людмила Мефодиевна. — Киев, 1983.
8. Ткаченко В. С. Растительность поймы Северского Донца и использование ее в народном хозяйстве: дис. канд. биол. наук / Ткаченко Василий Семенович, АН УССР, Ин-т ботаники. — Киев, 1967. — 554 с.
Наявність легенд – автор опису, дата, адміністративно-територіальна, ландшафтна прив’язка тощо так
Наявність інформації про площу опису частково
Площа описів 10-100 м2
Представленість криптогамних рослин частково
Номенклатура
Режим доступу до описів:
Чи зареєстрована база даних у GIVD або інших міжнародних базах даних
Коментарі
.