Український геоботанічний сайт

Бази даних

UV-1

Власник Дідух Яків Петрович
Установа Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
Адреса для листування Київ. Терещенківська 2
E-mail ya.didukh@gmail.com
Загальна кількість описів, шт. >10 тис.
З них комп’ютеризовано, шт. 2050
Формат TURBOVEG
Тип(и)/Клас(и) рослинності Festuco-Brometea, Erico-Pinetea, Querco-Fagetea, Quercetea pubescenti-petraeae, Helianthemo-Thymetea, Asplenietea trichomanis, Sedo-Scleranthetea, Vaccinio-Piceetea, Molinio-Arrhenatheretea
Регіон Україна, Росія, Польща
Роки 1974-2015
Кількість опублікованих описів, шт. >300
Перелік публікацій інших авторів, описи з яких уведені до бази даних Малиновський К.А., Кричфалушій В.В., Корженевський В.В., Рифф Л. Е.
Наявність легенд – автор опису, дата, адміністративно-територіальна, ландшафтна прив’язка тощо так
Наявність інформації про площу опису частково
Площа описів 25-250 м2
Представленість криптогамних рослин частково
Номенклатура ?
Режим доступу до описів: Тип В
Чи зареєстрована база даних у GIVD або інших міжнародних базах даних
Коментарі
.