Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС ROSO PENDULINAE-PINETEA MUGO THEURILLAT IN THEURILLAT ET AL. 1995

Союз Pinion mugo Pawłowski et al. 1928

Adenostylo alliariae-Pinetum mugo (Sillinger 1933) Šoltésová 1974

Діагностичні види: Adenostyles alliariae, Pinus mugo.

Умови місцезростань: нижня частина субальпійського поясу в смузі контакту криволісся зі смерековими лісами на відносно добре розвинутих, перехідних від мезо- до евтрофних гірських ґрунтах.

Поширення в Україні: Карпати (Ґорґани).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Adenostylo alliariae-Pinetum mugo (Sillinger 1933) Šoltésová 1974. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 470.

.