Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС MULGEDIO-ACONITETEA HADAČ ET KLIKA IN KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Rumicion alpini Scharfetter 1938

Synonyms: Rumicion alpini Rübel 1933 (art. 2b); Rumicion alpini Rübel ex Klika in Klika et Hadač 1944 (art. 31); Chenopodion subalpinum Br.-Bl. 1950 (art. 34а).

Діагностичні види: Alchemilla monticola, Carduus personata, Chaerophyllum hirsutum, Lamium cupreum, Poa annua, Ranunculus repens, Rumex pseudoalpinus, Stellaria media, S. nemorum, Urtica dioica, Veratrum album, Veronica humifusa.

Субальпійські нітрофільні угруповання Європи. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Союз Rumicion alpini Scharfetter 1938. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 467.

.