Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС MULGEDIO-ACONITETEA HADAČ ET KLIKA IN KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Calamagrostion villosae Pawłowski et al. 1928

Hyperico alpigeni-Calamagrostietum villosae Pawłowski et Walas 1949

Synonyms: Hyperico grisebachii-Calamagrostietum villosae Pawłowski et Walas 1949 сorr. Malinovskiy et Krichfalushiy 2000 (art. 34). 

Діагностичні види: Calamagrostis villosa, Gentiana punctata, Geum montanum, Hieracium alpinum, Hypericum alpigenum, Phyteuma wagneri, Solidago alpestris.

Умови місцезростань: стрімкі скелі, западини, пониження, льодовикові котли в субальпійському та нижній частині альпійського поясів, в межах висот 1500—1900 м над р. м., на буроземних ґрунтах з високим ступенем мінералізації решток злаків і слабо виявленим гумусовим горизонтом на підстильниx пісковиках, рідше — кварцитах, добре дренованих, представлених переважно двома горизонтами: слабогумусовим, завжди світло-сірим, глинистим та скелетним жовто-бурим.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Чивчино-Гринявські та Мармароські гори).

Синсозологічний статус: ендемічні для Cхідних Карпат угруповання. До блоку діагностичних видів входять Gentiana punctata, занесена до Червоної книги України, та Phyteuma wagneri — ендем Східних і Південних Карпат. Високим ступенем константності відзначається занесений до Червоної книги України Rhododendron myrtifolium. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Hyperico alpigeni-Calamagrostietum villosae Pawłowski et Walas 1949. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 464-465.

.