Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС MULGEDIO-ACONITETEA HADAČ ET KLIKA IN KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Caricion ferrugineae G.Br.-Bl. et Br.-Bl. in G. Br.-Bl. 1931

Festucetum carpaticae Domin 1925

Synonyms: Festucetum carpaticae (Domin 1925) Pawłowski et Stecki 1926 (syntax. syn.); Carduo kerneri-Festucetum carpaticae (Puşcaru et al. 1956) Coldea (1986) 1990 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Aquilegia nigricans, Astrantia major, Bupleurum longifolium, Cirsium erisithales, Cortusa matthioli, Euphrasia picta, Festuca carpatica, Galium bellatulum, Linum catharticum, Listera ovata, Lotus corniculatus, Primula elatior, Ranunculus oreophilus, Rhinanthus pulcher ssp. alpinus, Saxifraga paniculata, Scabiosa columbaria, Thymus pulcherrimus, Veronica urticifolia.

Умови місцезростань: вологі, добре дреновані нейтральні або злегка лужні сильноскелетні малопотужні карбонатні ґрунти на стрімких схилах (від 10—20° до 40—55°) у монтанному та субальпійському поясах (1450—1780 м над р. м.).

Поширення в Україні: Карпати (Свидовець, Чивчини).

Синсозологічний статус: ендемічні для Карпат угруповання. У складі діагностичних видів асоціації занесені до Червоної книги України Aquilegia nigricans і Listera ovata, а також карпатські ендеміки Festuca carpatica і Thymus pulcherrimus. Крім того, високим ступенем константності відзначаються інші види з Червоної книги України — Anemone narcissiflora, Aster alpinus, Epipactis atrorubens, Gentiana laciniata, Gymnadenia conopsea, а також ендеміки Campanula serrata, Galium suberectum, Melampyrum saxosum, Phyteuma tetramerum, Silene dubia. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Festucetum carpaticae Domin 1925. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 462.

.